Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

 

Hội đồng Sư phạm Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm

Hội đồng quản trị
Thầy Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giáo Sư - Tiến Sĩ Chủ tịch HĐQT
   
   


 

Ban Giám hiệu
T. Nguyễn Trí Dũng  Hiệu trưởng
C. Huỳnh Thị Mỹ Dung P. Hiệu trưởng
T. Nguyễn Văn Tuyến Tổng quản nhiệm(CS1)
T. Lê Minh Chương  Tổng quản nhiệm  (CS2)

 

Chi bộ Đảng
Đ/C Đào Hồng Huệ  Bí thư
Đ/C Nguyễn Cao Lâm P.Bí thư
Đ/C Phạm Văn Minh  Ủy viên
Đ/C Lê Minh Thắng   Ủy viên

 

 

Ban Chấp hành Công đoàn
C. Nguyễn Thụy Bích Thủy Trưởng ban
C. Đặng Thị Thùy Trang Phó ban
T. Nguyễn Hoàng Hải   Phó ban

 

 

Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM
Đ/C Nguyễn Hoàng Phúc Bí thư
Đ/C Nguyễn Trung P.Bí thư
Đ/C Thân Mạnh Tài Ủy viên
Đ/C Đinh Phương Thảo Ủy viên
Đ/C Trần Thị Diễm Phương Ủy viên
   
   

 

    

Hội đồng Thi đua và Khen thưởng
 T. Nguyễn Trí Dũng Chủ tịch
C. Nguyễn Bạch Nga P.Chủ tịch
C. Nguyễn Thụy Bích Thủy  Thư kí
 T. Lê Minh Chương Ủy viên
T. Tô Minh Tân Ủy viên

 

 

Hội đồng Kỉ luật
T. Nguyễn Trí Dũng  Chủ tịch
T. Tô Minh Tân P. Chủ tịch
 T. Lê MinhChương    Thư kí
C. Nguyễn Thụy Bích Thủy Ủy viên
T. Nguyễn Hoàng Hải Ủy viên
C. Đặng Thị Thùy Trang Ủy viên
  T. Võ Cao Thăng Ủy viên

 

 

Hội đồng Tự đánh giá ( kiểm định chất lượng giáo dục)
T. Nguyễn Trí Dũng  Chủ tịch
C. Nguyễn Bạch Nga P. Chủ tịch
T. Tô Minh Tân Thư kí
C. Nguyễn Thụy Bích Thủy Ủy viên
 T. Lê MinhChương    Ủy viên
C. Nguyễn Thụy Bích Thủy Ủy viên
T. Nguyễn Hoàng Hải Ủy viên
C. Đặng Thị Thùy Trang Ủy viên
  T. Võ Cao Thăng Ủy viên

 

 

Ban Chỉ đạo các hoạt động ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp và hướng nghiệp
C. Nguyễn Bạch Nga Trưởng ban
C. Nguyễn Thụy Bích Thủy  Phó ban
T. Lê Minh Chương  Phó ban
 T. Tô Minh Tân  Thư kí
 T. Tôn Quang Hùng   Ủy viên
T. Nguyễn Hoàng Hải Ủy viên
C. Hồ Thị Bích Ngọc Ủy viên

 

 

Ban Giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức
C. Đào Hồng Huệ Trưởng ban
C. Nguyễn Thụy Bích Thủy  Phó ban
T. Mai Văn Bốn  Thư kí
T. Lê Minh Chương Ủy viên
T. Nguyễn Đức Lâm   Ủy viên

 

 

 Ban Tư vấn tâm lí
C. Nguyễn Bạch Nga  Trưởng ban
C. Nguyễn Thụy BíchThủy Phó ban
T. Lê Minh Chương Ủy viên
 C. Đặng Thị Xuân   Ủy viên
 T. Tô Minh Tân Ủy viên
C. Trần Thị Thúy Vân Ủy viên
 C. Đỗ Mỹ Phương  Ủy viên

 

 

Ban Đại diện cha mẹ học sinh(Cơ sở1)
Ô.Võ Hồng Quynh  Trưởng ban
B.Trần Thị Lan   Phó ban
B.Nguyễn Thị Thanh Nga Ủy viên
 C.Phan Việt Nga Ủy viên
 B.Lê Ngọc Lành Ủy viên
Ô.Nguyễn Hồng Lê Ủy viên

 

 

Ban Đại diện cha mẹ học sinh(Cơ sở2)
Ô.Nguyễn Thanh Thế  Trưởng ban
B.Trịnh Thị Nguyên Phó ban
 B.Bùi Ngọc Ngân Ủy viên
 Ô.Phùng Chí Huân Ủy viên
B.Nguyễn Thị Kim Vân  Ủy viên

 

 

Tổ bộ môn Toán
T. Nguyễn Hồng Nghĩa
T. Lê Minh Thắng 
T. Bùi Hồng Hương
T. Võ Cao Thăng
T. Lê Trọng Lực
C. Trần Thị Ly
T. Trần Văn Ban
C. Lê Phan Phương Ngọc
T. Ngô Thanh Tú

 

 

Tổ bộ môn
T. Lê Văn Thông
T. Trần Minh Nhựt
C. Bùi Thị Bình
C. Phạm Thị Thu Hường
C. Phan Thị Kim Hồng
C. Nguyễn Thị Mỹ
C. Vũ Thị Ngọc Hiền

 

 

Tổ bộ môn Hóa
 T. Nguyễn Tấn Trung
T. Nguyễn Hồng Hải
T. Nguyễn Văn Hà
T. Nguyễn Đức Duy
C. Phạm Xuân Quỳnh Giao
  C.Trần Thị Tuyết Loan

 

 

Tổ bộ môn Sinh
 C. Đặng Thị Huệ Hồng
C. Đặng Thị ThùyTrang
T. Tô Minh Tân

 

 

Tổ bộ môn Công nghệ
 C. Phạm Thị Thu Nguyên
T. Lê Thành Trọng Nghĩa
T. Nguyễn Thanh Viên
T. Lê Văn An

 

 

Tổ bộ môn Tin học và Nghề phổ thông
 T. Võ Thành Nghiệp
C. Nguyễn Ngọc Dung
T. Hoàng Văn Cường
T. Ngô Ngọc Minh

 

 

Tổ bộ môn Thể dục
 C. Đặng Ngọc Trâm Anh
T. Nguyễn Thanh Tuấn
T. Tôn Quang Hùng
T. Nguyễn Văn Hội

Tổ Tự nhiên

Ảnh giáo viên Tổ Tự nhiên

 

Tổ bộ môn Văn
C. Đặng Thị Xuân
T. Nguyễn Anh Kiệt
C. Nguyễn Thị Khai
C. Lý Châu Len

 

 

Tổ bộ môn Sử
T. Nguyễn Cao Lâm
C. Hồ Thị Huyền
T. Đinh Văn Phúc
T. Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Tổ bộ môn Địa lý
C. Trần Ngọc Trinh
T. Hà Quang Dũng
C. Trương Thị Thanh Bình

 

 

Tổ bộ môn Anh Văn
C. Nguyễn Thị Việt Nga
C. Vũ Thanh Liễu
C. Nguyễn Thị Tuyết Yến
T. Nguyễn Hữu Nghĩa
C. HồThị Bích Ngọc
C. Phạm Thị Hoàn

 

 

Tổ bộ môn GDCD
T. Nguyễn Đức Lâm
T. Mai Văn Bốn

 

 

 

Tổ bộ môn GDQP
T. Nguyễn Hải Hiếu
T. Nguyễn Văn Linh
T. Nguyễn Quang Vinh

Tổ Xã hội

Tổ Xã hội

 

Tổ Quản nhiệm Cơ sở 1
T. Võ Cao Thăng
C. Phạm Thị Thu Hường
C. Vũ Thị Ngọc Hiền
T. Ngô Thanh Tú
T. Phạm Hữu Đức
C. Nguyễn Thị Mỹ

 

 

Tổ Quản nhiệm Cơ sở 2
C. Đặng Thị Thùy Trang
T. Nguyễn Hoàng Hải
  T. Mai Văn Bốn
C. Hồ Thị Bích Ngọc
T. Tôn Quang Hùng
C. Trần Thị Thúy Vân
C. Trần Thị Ly
T. Tô Minh Tân
C. Bùi Thị Hòa
T. Nguyễn Thanh Viên

Tổ Quản nhiệm

Tổ Quản nhiệm

 

Tổ Giáo vụ
C.Huỳnh Thị Mỹ Dung
  C. Võ Thị Minh Sang

 

 

Tổ Học vụ
C. Phan Diệu Hiền
C. Lê Gia Nghi

 

 

Tổ Thiết bị và Thư viện
T. Phạm Thiện Ngữ
T. Đinh Tấn Phát

 

 

 Tổ Hành chính và Quản trị
T. Nguyễn Đình Khôi
T. Lê Thành Tài

 

 

Tổ Văn thư
C. Huỳnh Thị Mỹ Dung
C. Võ Thị Minh Sang

 

 

Tổ Kế toán
T. Đoàn Văn Hào
C. Hà Mai Thu

 

 

Tổ Y tế
C. Đỗ Mỹ Phương
C. Nguyễn Thị Ngọc Lâm

 

 

Tổ Bảo vệ và Bảo trì CSVC
A. Vũ Bá Thông
A. Lê Gia Linh
A. Đoàn Anh Tuấn
A. Huỳnh Minh Xuân
A. Hoàng Mạnh Thức
A. Thịnh Văn Hóa

 

 

Tổ Tạp vụ
C. Phạm Thị Loan
C. ĐỗThị Tân
 C. Nguyễn Thị Thu Hồng
C. Nguyễn Thị Lan
C. NguyễnThị Kim Loan

 

 

Tổ Cấp dưỡng
C. Lê Thị Khiêm
C. Đặng Thị Kim Dân
C. Mai Thị Thu Vân
C. Lê Tú Trinh
C. Nguyễn Thị Hiền
C. Trương Thanh Mai
C. Nguyễn Thị Nga
C. Chế Thị Thanh Thủy
C.Nguyễn Thị Mỹ
C.LâmThị Tuyết Mai
C.LýThị Nương

 

 

 

Tổ Giặt ủi
C.Lâm Thị Mộng Vân
C.Hồ Thị Chắn
 C.Phạm Thị Y
C.Bùi Thị Thu

 

Tổ Tạp vụ - Cấp dưỡng - Giặt ủi

Tổ Cấp dưỡng, Tạp vụ và Giặt ủi