Giới thiệu

CÓ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ

TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM - Cơ sở mới 28-30 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 5, Tp.HCM đang kiện toàn cơ cấu tổ chức nhân sự để tích cực phục vụ cho Niên khóa mới 2020-2021. Cơ cấu tổ chức nhân sự đang cập nhật :

HỘI ĐỐNG SƯ PHẠM TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thầy Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ Sử học Chủ tịch HĐQT
   

 

BAN GIÁM HIỆU
Thầy Nguyễn Trí Dũng  Hiệu trưởng
Cô Huỳnh Thị Mỹ Dung P. Hiệu trưởng
Thầy  Nguyễn Văn Tuyến Tổng quản nhiệm 1
Thầy  Lê Minh Chương  Tổng quản nhiệm 2

 

CHI BỘ ĐẢNG
Đ/C Đào Hồng Huệ  Bí thư
Đ/C Nguyễn Cao Lâm P.Bí thư
Đ/C Phạm Văn Minh  Ủy viên
Đ/C Lê Minh Thắng   Ủy viên

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
Cô Nguyễn Thụy Bích Thủy Trưởng ban
Cô Đặng Thị Thùy Trang Phó ban
Thầy  Nguyễn Hoàng Hải   Phó ban

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HCM
Đ/C Nguyễn Hoàng Phúc Bí thư
Đ/C Nguyễn Trung P. Bí thư
Đ/C Thân Mạnh Tài Ủy viên
Đ/C Đinh Phương Thảo Ủy viên
Đ/C Trần Thị Diễm Phương Ủy viên
   
   

    

HỘI ĐỒNG THI ĐUA & KHEN THƯỞNG
 Thầy Nguyễn Trí Dũng Chủ tịch
Cô Nguyễn Bạch Nga P. Chủ tịch
Cô Nguyễn Thụy Bích Thủy  Thư kí
 Thầy Lê Minh Chương Ủy viên
Thầy Tô Minh Tân Ủy viên

 

HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT
Thầy Nguyễn Trí Dũng  Chủ tịch
Thầy Tô Minh Tân P. Chủ tịch
 Thầy Lê MinhChương    Thư kí
Cô Nguyễn Thụy Bích Thủy Ủy viên
Thầy Nguyễn Hoàng Hải Ủy viên
Cô Đặng Thị Thùy Trang Ủy viên
  Thầy Võ Cao Thăng Ủy viên

 

HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ (Kiểm định chất lượng giáo dục)
Thầy Nguyễn Trí Dũng  Chủ tịch
Cô Nguyễn Bạch Nga P. Chủ tịch
Thầy Tô Minh Tân Thư kí
Cô Nguyễn Thụy Bích Thủy Ủy viên
 Thầy Lê MinhChương    Ủy viên
Cô Nguyễn Thụy Bích Thủy Ủy viên
Thầy Nguyễn Hoàng Hải Ủy viên
Cô Đặng Thị Thùy Trang Ủy viên
  Thầy Võ Cao Thăng Ủy viên

 

BAN CHỈ ĐẠO CÁC HOẠT ĐỘNG
ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp và hướng nghiệp
Cô Nguyễn Bạch Nga Trưởng ban
Cô Nguyễn Thụy Bích Thủy  Phó ban
Thầy Lê Minh Chương  Phó ban
 Thầy Tô Minh Tân  Thư kí
 Thầy Tôn Quang Hùng   Ủy viên
Thầy Nguyễn Hoàng Hải Ủy viên
Cô Hồ Thị Bích Ngọc Ủy viên

 

BAN GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC
Cô Đào Hồng Huệ Trưởng ban
Cô Nguyễn Thụy Bích Thủy  Phó ban
Thầy Mai Văn Bốn  Thư kí
Thầy Lê Minh Chương Ủy viên
Thầy Nguyễn Đức Lâm   Ủy viên

 

 BAN TƯ VẤN TÂM LÝ 1
Cô Nguyễn Bạch Nga  Trưởng ban
Cô Nguyễn Thụy BíchThủy Phó ban
Thầy Lê Minh Chương Ủy viên
 Cô Đặng Thị Xuân   Ủy viên
 Thầy Tô Minh Tân Ủy viên
Cô Trần Thị Thúy Vân Ủy viên
 Cô Đỗ Mỹ Phương  Ủy viên


 

BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH 1
Ô. Võ Hồng Quynh  Trưởng ban
B. Trần Thị Lan   Phó ban
B. Nguyễn Thị Thanh Nga Ủy viên
 Cô Phan Việt Nga Ủy viên
 B. Lê Ngọc Lành Ủy viên
Ô. Nguyễn Hồng Lê Ủy viên
BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH 2
Ô. Nguyễn Thanh Thế  Trưởng ban
B. Trịnh Thị Nguyên Phó ban
 B. Bùi Ngọc Ngân Ủy viên
 Ô.Phùng Chí Huân Ủy viên
B. Nguyễn Thị Kim Vân  Ủy viên

 

TỔ BỘ MÔN TOÁN
Thầy Nguyễn Hồng Nghĩa
Thầy Lê Minh Thắng 
Thầy Bùi Hồng Hương
Thầy Võ Cao Thăng
Thầy Lê Trọng Lực
Cô Trần Thị Ly
Thầy Trần Văn Ban
Cô Lê Phan Phương Ngọc
Thầy Ngô Thanh Tú

 

TỔ BỘ MÔN LÝ
Thầy Lê Văn Thông
Thầy Trần Minh Nhựt
Cô Bùi Thị Bình
Cô Phạm Thị Thu Hường
Cô Phan Thị Kim Hồng
Cô Nguyễn Thị Mỹ
Cô Vũ Thị Ngọc Hiền

 

TỔ BỘ MÔN HÓA
 Thầy Nguyễn Tấn Trung
Thầy Nguyễn Hồng Hải
Thầy Nguyễn Văn Hà
Thầy Nguyễn Đức Duy
Cô Phạm Xuân Quỳnh Giao
  Cô Trần Thị Tuyết Loan

 

TỔ BỘ MÔN SINH
 Cô Đặng Thị Huệ Hồng
Cô Đặng Thị ThùyTrang
Thầy Tô Minh Tân

 

TỔ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ
 Cô Phạm Thị Thu Nguyên
Thầy Lê Thành Trọng Nghĩa
Thầy Nguyễn Thanh Viên
Thầy Lê Văn An

 

TỔ BỘ MÔN TIN HỌC & NGHỀ PHỔ THÔNG
 Thầy Võ Thành Nghiệp
Cô Nguyễn Ngọc Dung
Thầy Hoàng Văn Cường
Thầy Ngô Ngọc Minh

 

TỔ BỘ MÔN THỂ DỤC
 Cô Đặng Ngọc Trâm Anh
Thầy Nguyễn Thanh Tuấn
Thầy Tôn Quang Hùng
Thầy Nguyễn Văn Hội

 

Tổ Tự nhiên

Giáo viên Tổ Bộ môn Tự nhiên

 

TỔ BỘ MÔN VĂN
Cô Đặng Thị Xuân
Thầy Nguyễn Anh Kiệt
Cô Nguyễn Thị Khai
Cô Lý Châu Len

 

TỔ BỘ MÔN SỬ
Thầy Nguyễn Cao Lâm
Cô Hồ Thị Huyền
Thầy Đinh Văn Phúc
Thầy Nguyễn Ngọc Hưng

 

TỔ BỘ MÔN ĐỊA LÝ
Cô Trần Ngọc Trinh
Thầy Hà Quang Dũng
Cô Trương Thị Thanh Bình

 

TỔ BỘ MÔN ANH VĂN
Cô Nguyễn Thị Việt Nga
Cô Vũ Thanh Liễu
Cô Nguyễn Thị Tuyết Yến
Thầy Nguyễn Hữu Nghĩa
Cô HồThị Bích Ngọc
Cô Phạm Thị Hoàn

 

TỔ BỘ MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Thầy Nguyễn Đức Lâm
Thầy Mai Văn Bốn

 

TỔ BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Thầy Nguyễn Hải Hiếu
Thầy Nguyễn Văn Linh
Thầy Nguyễn Quang Vinh

 

Tổ Xã hội

Tổ Bộ môn Xã hội

 

TỔ QUẢN NHIỆM CƠ SỞ
Thầy Võ Cao Thăng
Cô Phạm Thị Thu Hường
Cô Vũ Thị Ngọc Hiền
Thầy Ngô Thanh Tú
Thầy Phạm Hữu Đức
Cô Nguyễn Thị Mỹ

TỔ QUẢN NHIỆM CƠ SỞ
Cô Đặng Thị Thùy Trang
Thầy Nguyễn Hoàng Hải
  Thầy Mai Văn Bốn
Cô Hồ Thị Bích Ngọc
Thầy Tôn Quang Hùng
Cô Trần Thị Thúy Vân
Cô Trần Thị Ly
Thầy Tô Minh Tân
Cô Bùi Thị Hòa
Thầy Nguyễn Thanh Viên

Tổ Quản nhiệm

Tổ Quản nhiệm Cơ sở

 

TỔ GIÁO VỤ
Cô Huỳnh Thị Mỹ Dung
  Cô Võ Thị Minh Sang

 

TỔ HỌC VỤ
Cô Phan Diệu Hiền
Cô Lê Gia Nghi

 

TỔ THIẾT BỊ & THƯ VIỆN
Thầy Phạm Thiện Ngữ
Thầy Đinh Tấn Phát

 

TỔ HÀNH CHÍNH & QUẢN TRỊ
Thầy Nguyễn Đình Khôi
Thầy Lê Thành Tài

 

TỔ VĂN THƯ
Cô Huỳnh Thị Mỹ Dung
Cô Võ Thị Minh Sang

 

TỔ KẾ TOÁN
Thầy Đoàn Văn Hào
Cô Hà Mai Thu

 

TỔ Y TẾ
Cô Đỗ Mỹ Phương
Cô Nguyễn Thị Ngọc Lâm

 

TỔ BẢO VỆ & BẢO TRÌ CƠ SỞ VẬT CHẤT
A. Vũ Bá Thông
A. Lê Gia Linh
A. Đoàn Anh Tuấn
A. Huỳnh Minh Xuân
A. Hoàng Mạnh Thức
A. Thịnh Văn Hóa

 

TỔ TẠP VỤ
C. Phạm Thị Loan
C. ĐỗThị Tân
 C. Nguyễn Thị Thu Hồng
C. Nguyễn Thị Lan
C. NguyễnThị Kim Loan

 

TỔ CẤP DƯỠNG
C. Lê Thị Khiêm
C. Đặng Thị Kim Dân
C. Mai Thị Thu Vân
C. Lê Tú Trinh
C. Nguyễn Thị Hiền
C. Trương Thanh Mai
C. Nguyễn Thị Nga
C. Chế Thị Thanh Thủy
C. Nguyễn Thị Mỹ
C. LâmThị Tuyết Mai
C. LýThị Nương

 

TỔ GIẶT ỦI
C. Lâm Thị Mộng Vân
C. Hồ Thị Chắn
 C. Phạm Thị Y
C. Bùi Thị Thu

 

Tổ Tạp vụ - Cấp dưỡng - Giặt ủi

Tổ Cấp dưỡng, Tạp vụ và Giặt ủi

 

TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
08 /2020