Giới thiệu giáo viên
Ảnh Họ tên Chức danh - Nhiệm vụ Thông tin
Phạm Văn Minh Phạm Văn Minh GVQN nội trú và bán trú Chi tiết
Nguyễn Thị Mỹ Nguyễn Thị Mỹ Giáo viên bộ môn Vật Lý - dạy vật lý lớp 10A1 - QN lớp 10A1 Chi tiết
Vũ Thị Ngọc Hiền Vũ Thị Ngọc Hiền Giáo viên bộ môn Vật lý - dạy vật lý khối 11A2 - QN 11A2 Chi tiết
Ngô Thanh Tú Ngô Thanh Tú Giáo viên bộ môn Toán - dạy Toán lớp 10A2 - Quản nhiệm 10A2 Chi tiết
Trần Thị Ly Trần Thị Ly GVQN khối 10 - Giáo viên bộ môn Toán Chi tiết
Đặng Thị Thùy Trang Đặng Thị Thùy Trang GVQN khối 12 - Giáo viên bộ môn Sinh Chi tiết
Trần Thị Thúy Vân Trần Thị Thúy Vân GVQN nội trú Chi tiết
Hồ Thị Bích Ngọc Hồ Thị Bích Ngọc GVQN khối 10 - Giáo viên bộ môn Anh Chi tiết
Bùi Thị Hòa Bùi Thị Hòa GVQN nội trú Chi tiết
Tô Minh Tân Tô Minh Tân GVQN khối 12 - Giáo viên bộ môn Sinh Chi tiết