Giới thiệu

THÔNG ĐIỆP của Thầy Hiệu trưởng

Mục tiêu xây dựng môi trường nề nếp, kỉ cương, văn hóa và thân thiện với chất lượng giáo dục cao nhất. Lấy tiêu chí: “TÔN TRỌNG – HỢP TÁC – PHÁT TRIỂN” làm phương châm hành động.

Hiệu trưởng Trường THCS & THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Thầy Hiệu trưởng gởi Thông điệp đến toàn thể Học sinh.

   

   Mục tiêu xây dựng môi trường nề nếp, kỉ cương, văn hóa và thân thiện với chất lượng giáo dục cao nhất để mỗi học sinh đều có cơ hội hoàn thiện nhân cách, trau dồi kĩ năng sống và phát triển tài năng.

   Ngoài ra Tập thể sư phạm Trường THCS & THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM luôn lấy tiêu chí Trách nhiệmTận tâm để xác định thái độ đạo đức của người Thầy. Không những vậy, mỗi Thầy & Cô còn là người cha, người mẹ thứ hai của Học sinh, luôn yêu thương, quan tâm, lắng nghe, chia sẻ, nâng đỡ, dìu dắt các em trong quá trình hoàn thiện tri thức và tôi rèn nhân cách. Từ đó giáo dục các em biết ứng xử có trách nhiệm hơn, biết sống nhân ái và khoan dung hơn, biết yêu thương, quan tâm đến gia đình – bạn bè và cộng đồng hơn.

TÔN TRỌNG – HỢP TÁC – PHÁT TRIỂN

   Trong tiến trình hội nhập và toàn cầu hóa, mỗi thành viên trong Nhà trường đều xác định mình là công dân toàn cầu, để từ đó lấy tiêu chí: “TÔN TRỌNG – HỢP TÁC – PHÁT TRIỂN” làm phương châm hành động.

   Mỗi Giáo viên & Học sinh phải hiểu rõ giá trị, tiềm năng và khát vọng của bản thân, phải học cách tôn trọng người khác trong mối quan hệ tương tác – hợp tác để cùng phát triển. Trong tầm nhìn hướng ra thế giới, mỗi thành viên của Nhà trường luôn đề cao lòng tự tôn dân tộc, hiểu rõ những giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc đồng thời tôn trọng và hợp tác với bạn bè quốc tế, học hỏi thêm những cái hay, cái đẹp, những thành tựu văn hóa và khoa học công nghệ, góp phần đưa đất nước phát triển – cường thịnh.

BẢN LĨNH – TỰ TIN – CHỦ ĐỘNG - SÁNG TẠO

   Nhà trường là chiếc nôi phát hiện và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của Học sinh. Các em hiểu được những kì vọng rõ ràng của gia đình và Nhà trường để xác định mục tiêu và nhiệm vụ học tập.

   Các em được tổ chức làm việc theo nhóm để xây dựng lòng tin, dám bày tỏ quan điểm và chính kiến trên cơ sở tư duy độc lập, sáng tạo để trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai; các em được bồi dưỡng năng lực tư duy để chủ động khám phá và nghiên cứu khoa học trên tinh thần tự học; tự rèn, đồng thời có kỹ năng giải quyết các tình huống trong học tập và trong cuộc sống.

Hiệu trưởng

NGUYỄN TRÍ DŨNG