Hoạt động
Thầy Hiệu trưởng
Ảnh 1 Lễ Tổng kết
Trước cổng trường
Lễ Tổng kết
Bài phát biểu của Thầy, Cô nhân ngày lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12 năm 2014-2015

Bài phát biểu của Thầy, Cô nhân ngày lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12 năm 2014-2015

Có thể, vì lòng hi sinh vô bờ bến, bố mẹ chẳng bao giờ đòi hỏi các em đền đáp, nhưng cổ nhân từng nói: “Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên” (con người ta có trăm tính tốt nhưng chữ hiếu phải là phẩm ...