PH&HS nói gì?
Bữa ăn “Năm Vố” cuối cùng – Tập 3: Thượng Bồ Đề, Hạ Làm Vồ

Bữa ăn “Năm Vố” cuối cùng – Tập 3: Thượng Bồ Đề, Hạ Làm Vồ

Qua bài viết về “Bữa ăn Năm vố” nhưng chưa thấy gì là “Năm vố” cả. Trước hết tôi xin giải thích cái từ “Năm vố”- Đây là cả một “sự nghiệp lớn” của các nhà nghiên cứu “ngôn ngữ học đường phố lang ...
Bữa ăn “Năm Vố” cuối cùng – Tập 2: Đứa con Mặt trời

Bữa ăn “Năm Vố” cuối cùng – Tập 2: Đứa con Mặt trời

Một buổi nọ, khi tôi mới bước vào quán là bà chủ đã kéo tay tôi vào bên trong- một chỗ hơi khuất- gần cái buồng ngủ của ông bà – phòng vip “chín cựa” đây rồi! – Bà căn dặn ”hôm nay tình hình bị ...
Bữa ăn “Năm Vố” cuối cùng – Tập 1: Phở nhà xác

Bữa ăn “Năm Vố” cuối cùng – Tập 1: Phở nhà xác

Sau bài viết “Một thời thơ ấu xoàng xĩnh”, chúng tôi nhận được sự ủng hộ khích lệ về chân dung một con người Sài Gòn “Người Sài gòn chính cống Bà lang trọc” mà thời gian đã làm lu mờ nhiều hình ảnh ...