PH&HS nói gì?
Phát triển công nghệ giáo dục theo định hướng hệ sinh thái giáo dục

Phát triển công nghệ giáo dục theo định hướng hệ sinh thái giáo dục

Ở nước ta, công nghệ giáo dục chưa được xem là giải pháp nền tảng để phát triển chất lượng giáo dục đáp ứng bối cảnh thực tiễn, nhất là hiện nay với ảnh hưởng to lớn của cuộc cách mạng công nghiệp ...
Định hướng đối thoại trong dạy học tác phẩm văn chương ở Trường Phổ thông

Định hướng đối thoại trong dạy học tác phẩm văn chương ở Trường Phổ thông

Tiềm tàng trong lịch sử tiếp nhận và dạy học từ lâu, nhưng gần đây, hình thức đối thoại mới được xây dựng thành một lý thuyết dạy học cụ thể. Nó nhanh chóng trở thành một trong những vấn đề rất được ...
Vai trò của gia đình trong giáo dục nhân cách thế hệ trẻ

Vai trò của gia đình trong giáo dục nhân cách thế hệ trẻ

Gia đình là thiết chế quan trọng bậc nhất cho sự hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách, đạo đức của mỗi người, bởi đây là nơi ta được sinh ra, được ...
Tư tưởng Phan Bội Châu về vai trò của giáo dục

Tư tưởng Phan Bội Châu về vai trò của giáo dục

Trong lịch sử tư tưởng Việt Nam thời cận đại, Phan Bội Châu là người trình bày khá mới mẻ và toàn diện về vai trò của giáo dục và đào tạo. Giáo dục là khuôn đúc con người, là cái gốc để gây dựng nền ...
Tích hợp văn hóa trong dạy học văn học nước ngoài ở nhà trường phổ thông

Tích hợp văn hóa trong dạy học văn học nước ngoài ở nhà trường phổ thông

Tích hợp văn hóa được xem là một yêu cầu, một mục đích trong hoạt động dạy học đọc hiểu văn bản văn học nước ngoài. Tích hợp văn hóa trong dạy học văn học nước ngoài sẽ giúp học sinh tiếp nhận đầy đủ ...