PH&HS nói gì?

Sự hợp lưu giữa văn hóa và văn học từ góc nhìn ứng dụng

Nghiên cứu văn hóa trong quan hệ với văn học từ góc nhìn ứng dụng là việc làm không những có ý nghĩa khoa học mà còn có ý nghĩa thực tiễn, góp phần luận giải mối quan hệ văn hóa – văn học trong việc ...
Đặc sắc ngôn ngữ nghệ thuật Nguyễn Tuân qua tùy bút Người Lái Đò Sông Đà

Đặc sắc ngôn ngữ nghệ thuật Nguyễn Tuân qua tùy bút Người Lái Đò Sông Đà

Chương trình môn Ngữ văn nói riêng và giáo dục phổ thông mới nói chung yêu cầu sự liên kết giữa các môn học. Phương pháp dạy học liên môn nên được áp dụng rộng rãi. Người dạy phải linh hoạt vận dụng ...
Đánh giá năng lực Ngữ văn của học sinh

Đánh giá năng lực Ngữ văn của học sinh

Mục tiêu giáo dục cơ bản trong tương lai là đào tạo ra những người có khả năng thích ứng và sáng tạo trong mọi môi trường và điều kiện phức tạp của cuộc sống hiện ...
Dấu ấn chủ nghĩa hiện thực trong truyện ngắn Nam Bộ đầu thế kỉ XX: Trường hợp Sơn Vương

Dấu ấn chủ nghĩa hiện thực trong truyện ngắn Nam Bộ đầu thế kỉ XX: Trường hợp Sơn Vương

Sơn Vương là một trong số ít tác giả có thể xem là thành công với thể loại truyện ngắn trong giai đoạn đầu thế kỉ XX ở Nam Bộ. Truyện của ông hấp dẫn từ nội dung đến nghệ thuật, văn phong trong sáng ...
Từ Hương trong truyện thơ Nôm và truyện Kiều

Từ Hương trong truyện thơ Nôm và truyện Kiều

Khảo sát từ “hương” qua sáng tác truyện thơ Nôm/ Truyện Kiều, giúp hiểu thêm cách nhìn nhận về con người, quan niệm về cái đẹp của các cây bút thời trung đại. Ở đấy, vẻ đẹp tính nữ lên ngôi – một vẻ ...
Từ chân dung Thị Nở bàn về tính hiện đại trong ý thức trào phúng Nam Cao

Từ chân dung Thị Nở bàn về tính hiện đại trong ý thức trào phúng Nam Cao

Chịu ảnh hưởng của lý thuyết Marxist về đấu tranh xã hội, nhiều nhà lý luận phê bình Việt Nam có xu hướng coi văn chương trào phúng nói riêng và nghệ thuật trào phúng nói chung là một vũ khí đấu ...