Tin tức
Trang chủ > Tin tức > Thông tin tuyển sinh > Điều kiện tuyển sinh cao học 2013

Điều kiện tuyển sinh cao học 2013

Tổng hợp các điều kiện cần thiết cho tuyển sinh cao học 2013.

I/ ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

 1. Điều kiện văn bằng: Người dự thi cần thoả mãn một trong các điều kiện sau:

          - Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi.

          - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng kí dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi để có trình độ tương đương với chuyên ngành đăng ký.

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải có các điều kiện sau đây:

b) Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi đăng ký dự thi (theo chương trình chuyển đổi tại Học viện); 

3.2. Về thâm niên công tác chuyên môn:

 
a) Đối tượng được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp:
- Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi;
- Người có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi thuộc ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi, nếu có chứng chỉ bổ sung kiến thức do Học viện cấp. 
b) Những đối tượng không thuộc điểm a phải có ít nhất 1 năm thâm niên công tác chuyên môn trở lên kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi;
3.3. Có đủ sức khoẻ để học tập;
3.4. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Học viện.

2. Nội dung và hình thức tuyển sinh
Người dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ ở mỗi chuyên ngành của Học viện phải tham dự kỳ thi tuyển sinh, gồm 3 môn thi sau:
2.1. Chuyên ngành Quản lý công, các môn thi tuyển gồm:
- Môn cơ bản: Triết học;
- Môn cơ sở: Lý luận hành chính nhà nước;
- Ngoại ngữ (môn điều kiện): tiếng Anh, trình độ B;
2.2. Chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng, các môn thi tuyển gồm:
- Môn cơ bản: Kinh tế chính trị;
- Môn cơ sở: Toán kinh tế;
- Ngoại ngữ (môn điều kiện): tiếng Anh, trình độ B.
(Học viện không xem xét miễn thi tuyển sinh; miễn thi môn Ngoại ngữ cho mọi trường hợp).

3. Đối tượng và chính sách ­ưu tiên 
3.1. Đối tượng:
a) Ng­ười có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo; 
b) Th­ương binh, bệnh binh ng­ười có giấy chứng nhận được hư­ởng chính sách như­ thương binh;
c) Con liệt sĩ;
d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;
đ) Ng­ười dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
e) Con nạn nhân chất độc màu da cam.
3.2. Các đối t­ượng đ­ược ­ưu tiên theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền. 
3.3. Chính sách ưu tiên:
a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản.
b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

4 HỒ SƠ TUYẾN SINH:

          - Bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng và bằng chính để đối chiếu tại chỗ.

          - Bản sao bảng điểm đại học có công chứng và bản chính để đối chiếu tại chỗ.

          - Phiếu và đơn xin dự tuyển.

          - Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của bệnh viện đa khoa.

          - Công văn cử đi thi của thủ trưởng cơ quan (nếu có).

          - 04 ảnh cỡ 3x4 cm.

- 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên hệ.

(Hồ sơ tuyển sinh do Nhà Trường phát hành).

5 Lệ phí đăng ký tuyển sinh cao học 2013: 100.000 đồng/hồ sơ; 
Lệ phí thi tuyển sinh 2013: 600.000 đồng/thí sinh;
(Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi phải nộp cùng hồ sơ).
Thông tin chi tiết về hướng dẫn ôn thi (môn Triết học; Lý luận hành chính nhà nước; Kinh tế chính trị; Toán kinh tế; Tiếng Anh) và thời gian thi tuyển sinh sẽ được niêm yết trên các bảng tin và cập nhật trên website Học viện Hành chính: http//www.napa.vn; http//www.napa.gov.vn.

Bài khác