Điều kiện tuyển sinh

ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

1.   Học lực và hạnh kiểm được xếp loại từ khá trở lên.
2.   Nếu xếp loại TBình thì điểm Toán, Lí, Hóa, Văn, Anh từ 5,0 trở lên.
3.   HS sẽ được thi xếp lớp để chọn vào các lớp:
-    HS giỏi
-    HS khá
-    HS TBình
Mỗi lớp sẽ có kế hoạch bồi dưỡng và phụ đạo riêng.