Tuyển sinh THPT

BẢNG GIÁ HỌC PHÍ NĂM HỌC MỚI

Năm học 2017-2018

ĐVT: 1000 Đồng

LỚP Đơn giá học phí
10 1.200.000 VNĐ
11 1.300.000 VNĐ
12 1.400.000 VNĐ

. Chế độ miễn giảm :

- Giảm 20% học phí đến HK1  cho HS Giỏi ( kể cả HS cũ )

- Gia đình có 2 anh ( chị ) em cùng học tại trường: giảm 50% học phí suốt năm.

- Một niên khóa học gồm 9 tháng ( bao gồm lễ, Tế,...)

- Bảo hiểm y tế tự nguyện: 491.400/HS/năm học. ( Khối 10 +11 - 12 tháng ); (Khối 12: 368.500/HS - 9 tháng )

 

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU HỘ

 

LỚP PHÍ BÁN TRÚ
10

Tiền ăn: 1 suất *25.000

Tiền quản lý bán trú: 200.000/tháng

11
12