PH&HS nói gì?
Trang chủ > Tuyển sinh > HÌNH THỨC TUYỂN SINH vào Lớp 10

HÌNH THỨC TUYỂN SINH vào Lớp 10

Năm nay, theo Quy chế của Bộ GD&ĐT, phương thức “Kết hợp thi tuyển với xét tuyển” với học sinh lớp 10 công lập, ngoài công lập và tuyển sinh lớp 10 không chuyên và chuyên như sau :

3 phương thức chính để tuyển sinh lớp 10

    Bộ GD-ĐT vừa ban hành Quy chế Tuyển sinh THPT và THCS. Theo đó, tuyển sinh THCS là xét tuyển; THPT theo 3 phương thức: xét tuyển, thi tuyển, kết hợp thi tuyển với xét tuyển.

    Phương thức xét tuyển chỉ áp dụng đối với các trường không có điều kiện tổ chức thi tuyển hoặc có số học sinh đăng ký tuyển sinh không vượt quá chỉ tiêu vào trường. Các trường thi tuyển tổ chức thi 3 môn gồm Toán, Văn môn thứ 3.

Thời gian làm bài thi & thời điểm công bố điểm thi

    Thời gian làm bài 2 môn Toán, Văn là 120 phút, môn thứ 3 là 60 phút. Môn thứ 3 được chọn trong số những môn học còn lại, phù hợp cho các đối tượng tuyển sinh. Giám đốc Sở GD-ĐT chọn và công bố môn thi thứ 3 sớm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc năm học căn cứ biên chế năm học của Bộ GD-ĐT.

    Đề thi vào THPT nằm trong phạm vi chương trình THCS do Bộ GD-ĐT ban hành, chủ yếu ở lớp 9.

Đối với lớp 10 không chuyên

    Mỗi học sinh (HS) được đăng ký nguyện vọng (NV) dự tuyển vào 2 trường THPT công lập, kể cả lớp 10 không chuyên, xếp theo thứ tự ưu tiên là NV1 và NV2. Hai NV này phải trong cùng một khu vực tuyển sinh (KVTS), trừ trường hợp một trong hai NV thi tuyển sinh lớp 10 không chuyên.

    HS đăng ký học tiếng Pháp, tiếng Nhật tại các trường THPT có dạy tiếng Pháp, tiếng Nhật.

    HS muốn nhập học tại trường đăng ký NV2 phải có điểm xét tuyển (ĐXT) cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,5 điểm.

   HS đã trúng tuyển NV1 sẽ không được xét tuyển NV2. Khi hạ điểm chuẩn, Nhà trường chỉ nhận HS đăng ký NV1, không nhận HS đăng ký NV2.

Đối với lớp 10 chuyên

    HS được chọn tối đa 2 trong 2 trường THPT để đăng ký dự tuyển.

    Nếu HS có NV đăng ký dự tuyển vào 1 môn chuyên tại 2 trường thì phải ghi rõ trường NV1 và trường NV2.

    Trường hợp HS chỉ có NV đăng ký vào môn chuyên của 1 trường hoặc môn chuyên đã chọn chỉ có ở 1 trường thì đó là trường NV1.

    HS muốn nhập học tại trường đăng ký NV2 phải có ĐXT cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,0 điểm.

    HS đã trúng tuyển NV1 sẽ không được xét tuyển NV2. Khi hạ điểm chuẩn các trường chỉ nhận HS đăng ký NV1, không nhận HS đăng ký NV2.

 

TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
08 /2020
 


Bài khác