Logo
sologal

Giới thiệu

Ban giám hiệu

  • 07/04/2021
  • Hiệu Trưởng

    Thạc Sĩ NGUYỄN TRÍ DŨNG

    Thầy là người có kinh nghiệm hơn 40 năm giảng dạy và làm Hiệu trưởng của các trường THPT Công lập, Tư Thục. Thầy đã gắn bó với nhà Trường liên tục 24 năm qua. Thầy có công lớn cho sự thành công của Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm ngày nay. Thầy là 1 trong những hiệu trưởng đầu tiên của Trường THCS, THPT tư thục tại Thành Phố Hồ Chí Minh