Logo
sologal

Tuyển sinh

Đăng ký online

  • 08/04/2021
  • Bước 1: Điền đầy đủ thông tin trong đơn đăng ký nhập học trực tuyến bên dưới Bước 2: Khai báo sàng lọc Bước 3:
    – Trường sẽ liên hệ
    – Chuẩn bị hồ sơ

      Bước 1: Đăng ký nhập học trực tuyến